Nhỡ đòNghiêng chiều cho nắng xiên khoai
Nghiêng sông sóng nổi để ai nhỡ đò
Gió lên cho mỏi cánh cò
Tằm vương tơ nhện quyện bờ dâu thưa.

Chợ chiều hết kẻ đón đưa
Trúc xinh lẻ bạn vẫn chờ bờ ao
Mái đình thưa ngói lao xao
Miếng trầu vôi nhạt lạc vào môi cong...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa