Chia sẻ
Nhất vợ nhì giời có phải không?

Một tay xách guốc ở bên chồng

Dép đành nhường lại êm chân vợ

Để chồng chân đất có thương không?...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa