Chiều thu

Chiều về nghe lá thu rơi

nghiêng nghiêng đồi cọ đặc trời mây bay

cờ hồng chen những hàng cây

nắng thu trốn cả vào dây cúc vàng.


Sông nghiêng cho nước lên mương

lúa thơm nườm nượp chen đường về kho

người vui trúng vụ được mùa

chiều thu khai quốc mở cờ vàng sao...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa