Vàng mười - Kim cương

( Thơ vui )

Có ong thì phải có hoa
Đã có đàn bà phải có đàn ông
Khuyết đi một vế như không
Sẽ là chẳng có đàn ông đàn bà.

Ngay như việc nhỏ trong nhà
Đẽo cày, lợp mái phải là đàn ông
Chẳng may cô gái ế chồng
Muốn có con - chẳng thể trông đàn bà.

Lớn như đại sự quốc gia
Nữ Hoàng phải có đại ca quần thần
Đàn ông chức ấy rất cần
Nói chi đến việc Thu - Xuân nhị kỳ *

Cho dù nói lại nói đi
Ai cần ai? Chỉ chung quy tại Giàng *
Đàn bà: Của quý như vàng
Đàn ông vô dụng cũng hàng kim cương...


* Cúng giỗ - Lễ hội...
* Tại Giàng là tại trời

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa