Cây bàngThân là mẹ

Cành là con

Cành cố vươn có thể

Chẳng kể mẹ gầy còm.


Rồi một mai cành nặng

Gãy - Nên đành lìa thân

Còn đâu con vươn nữa?

Mẹ thân đau vạn lần...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa