Núi đôi Quản Bạ

Núi đôi Quản Bạ Hà Giang
Hàng triệu năm vẫn đón làn mây bay
Vẹn nguyên ngực gái tân thời
Khuôn hình đầy đặn một lời trinh nguyên
Dẫu là thắng cảnh thiên nhiên
Nắng mưa bão tố bao phen đã từng
Thời gian bào gọt không ngừng
Mà đôi gò ấy dửng dưng giữa đời
Tạo thành danh thắng núi đôi
Nét son tô đậm đất trời Hà Giang...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa