Vấn vươngVấn vương chi một sợi tình

Đang không mà vận vào mình tương tư

Sợi tình thực thực hư hư

Ai người chia sẻ bây giừ* tình ơi?...


*Bây giờ: Tiếng Nghệ là bây giừ

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa