Tên cầu

Tên gì kỳ cục quá ta?

Qua đây ai cũng đọc là cầu Cu

Vùng sâu hay chốn sương mù

Lại cầu Xẻo Bướm đặc thù nơi nao?

Bao nhiêu từ ngữ thanh tao

Sao không thay thế tên nào cho hay?

Cứ đà Cu Bướm thế này

Qua cầu đỏ mặt đỏ mày vì tên!...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa