Huyện Ủy Hoàng Su Phì

Giữa tuần vào Huyện Ủy
Thấy vắng tanh bóng người
Hỏi ra thì mới biết
Cán bộ đi các nơi.

Mấy người đi cụm xã
Bí thư họp Hà Giang
Công việc như mắc cửi
Bao nhiêu việc phải bàn.

Nghĩ là đây miền núi
"Đầy tớ" sướng như vua
Ai ngờ cũng lặn lội
Cùng bà con gặt mùa.

Ruộng bậc thang lúa chín

Một vùng đồi vàng ươm
Lên nương cùng cán bộ
Ngắm tranh treo thượng nguồn...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa