Quên không dám hỏi

( Thơ vui )

Em tên đầy đủ là gì
Điện thoại số mấy - nhà đi lối nào?
Để lòng anh lại nôn nao
Cứ thơ với thẩn làm sao bây giờ?...

- Thôi đừng ra bộ giả vờ
Nhớ ai?...Ai nhớ?... ngồi trơ một mình!...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa