Một số hình ảnh Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ trong chuyến ghi hình phóng sự tại Diễn Hạnh - Diễn Châu Nghệ An

 
Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ đang say sưa sáng tác tại nhà Diễn Hạnh - Diễn Châu- Nghệ An


Quay phim đang ghi hình Nhà thơ sáng tác

 

Cảnh Nhà thơ đang nhớ lại những kỉ niệm xưa 

 

Phóng viên VOV TV đang tác nghiệp phỏng vấn 
Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ đang trả lời phỏng vấn phóng viên 

 

Ảnh chụp ekip cùng gia đình Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ

 
Gia đình Nhà thơẢnh chụp cùng bạn thơ tại quê hương Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An

 
Bạn thơ Cao Xuân Thưởng cùng Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa