Sau này!...Thơ vui . ( Bài bổ sung tuyển tập
   BẮC CẦU VỒNG )

Sau này tôi mất
Ai sẽ đưa ma?
- Nhà kiến đứng ra
Phân công dọn dẹp.
- Cáo vàng xin phép
Luộc gà trống choai
- Chuột đồng răng dài
Lo khâu đào huyệt.
-Riêng công chúa ếch
Mời cả triều đình
-Cò trắng tinh nhanh
Trực ngành y tế
-Phân cho loài dế
Chỉ việc hầm khoai
-Gõ kiến có tài
Áo quan hậu sự
-Lợn nhà làm thử
Giò chả, nem chua
-Mèo đi lên chùa
Cầu siêu cầu phúc
-Dê đen bếp núc
-Dê trắng vàng hương
-Gấu to dọn đường
Sao cho sạch sẽ
-Mẹ con nhà sẻ
Tìm rơm đốt lò
-Ông trâu - cháu bò
Nhà tang, hỏa táng
Riêng việc đồng áng 
Châu chấu cào cào
Quan trọng hàng đầu
Là khâu tiếp khách
-Chim khuyên có thích
Cho đọc điếu văn
-Sáo sậu vàng chân
Lo cho tang phục
-Hổ vằn dư sức
Để khiêng quan tài
-Kiến gió đầu sai
Loa đài - mắc điện
-Chú cuội thân mến
Quay video
-Ong nhỏ, ong to
Hoa rừng mấy bó
-Chó vàng,  chó nhọ
Đào mấy củ riềng
-Sâu bọ ăn kiêng
Xu hào cải bắp
-Hươu cao hươu thấp
Phát loa mời làng
-Bác ếch nhẹ nhàng
Mời cơ quan cũ
Điện quê lên đủ
Báo khắp bạn bè
Điện thoại khó nghe
Dùng mail cho chắc.

Còn ai chưa nhắc
Pha nước mời trầu
Mọi người bảo nhau
Làm cho trọn vẹn.

Như tôi đã hẹn
Về cõi thiên đường
Vẫn dành tình thương
Độ trì quý vị…

Tôi mời các bạn vào thơ
Sau này nhớ lập bàn thờ cho tôi
Đám tang mọi việc xong xuôi
Cám ơn quan khách tiễn tôi… ra về…


Ghi chú: 

*Các con vật là nhân vật trong tuyển tập thơ Thiếu nhi BẮC CẦU VỒNG
do NXB Hội Nhà Văn cấp phép xuất bản và phát hành tháng 9/ 2016.
*Bài thơ này dành cho những bạn đọc đã đọc qua tuyển tập thơ BẮC CẦU VỒNG.
               
                                                                                  Hà Nội ngày 14 – 12 - 2016

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa