Cây vối vườn nhà

Kết quả hình ảnh cho cây nụ vối

 Vối quê trồng ở vườn nhà
Cành dài thân thẳng mượt mà lá xanh
Nước mưa trong bể ngọt lành
Đun sôi ủ chín mời anh mời nàng.

Vối quê thơm thảo nhẹ nhàng
Gặp nhau thì tạt tắt sang lối này
Dăm câu chào hỏi mà say
Làm duyên lấy cớ ngày ngày em qua.

Vối xanh tình thắm hai nhà
Đầu xuân bát nước đậm đà chốn quê...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa