Mình mua tên mình

Thưa bạn đọc.

Kết quả hình ảnh cho Chùa bái đínhỞ chùa Bái Đính có nhiều ô nhỏ gắn vào tường nhà chùa và các hành lang đi bộ, nơi mà các tượng Phật hội tụ thành hàng dài. Trong mỗi ô có tượng Phật Bà mầu vàng ngồi trên tòa sen cao khoảng 20cm. Phật tử hoặc cá nhân nào công đức 10 triệu đồng được ghi tên vào băng giấy dán vào cửa của một ô như vậy. Các ô được gắn từ cao xuống thấp, nhìn vào bức tường chùa mới như bầu trời có muôn vì sao lấp lánh, không thể tìm thấy tên của mình. Tôi có mấy vần thơ như sau:

Tên mình ai cũng biết
Họ mình ai cũng hay
Thế mà muốn vào đây
Mười triệu đồng trao gửi.

Cứ mỗi ô một giải
Giấy viết tên họ mình
Có Phật đài chứng minh
Ngồi ngay trong ô nhỏ.

Người tằng thấp trông rõ
Người mãi tít trên cao
Như bầu trời ngàn sao
Muốn đọc tên đâu dễ.

Thành tâm thì có thể
Nhưng mình mua tên mình
Giá ghi vào sách quý
Dễ tìm lại văn minh...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa