Lỡ bước

Một chân lỡ bước lên thuyền
Một chân lưỡng lự để phiền lòng anh
Thà rằng đứng giữa đồi tranh
Nhìn mây nhìn nước trong lành em ơi!

Chọn ai em hỏi ông trời
Núi này núi nọ bỏ người lại sau
Em không còn kịp nữa đâu
Chờ cầu Ô Thước mưa ngâu hãy về...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa